W dniu 29 stycznia 2020 odbyło się Walne Zebranie członków Klubu, podczas  którego podsumowaliśmy 4 lata naszej działalności

Zgodnie z zapisami statutu naszego klubu kadencje zakończyły zarówno zarząd klubu, jak i komisja rewizyjna.

Głosami obecnych na zebraniu członków postanowiono o powołaniu Zarządu Klubu na lata 2020 – 2024 w dotychczasowym składzie, tzn.:

Prezes – Andrzej Lewandowski 

oraz pozostali członkowie:

Dariusz Grałka,

Oskar Kaźmierczak

Paweł Polak

Joanna Kolińska

 

skład Komisji Rewizyjnej ukształtował się następująco:

Marek Chwiejczak

Magdalena Podsędek- Potrzebowska

Michał Binkowski

 

Ponadto, zgodnie za zaleceniem Polskiego Związku Golfa powołaliśmy Komisję handicapową w składzie:

Oskar Kaźmierczak

Dariusz Skudlarski

Dariusz Grałka

Joanna Kolińska

 

 

Podsumowując cztery lata wspólnej działalności, podjęliśmy decyzję  o kontynuowaniu finansowego wsparcia udziału udziału reprezentacji Klubu w Klubowych Mistrzostwach Polski w sezonie 2020.

Postanowiliśmy także o przekazaniu środków na udział naszej Reprezentacji Seniorów w Klubowych Mistrzostwach Polski 2020. 

 

Podjęliśmy również decyzje o zachowaniu wysokości składek członkowskich na 2020 rok w dotychczasowej wysokości.

Opublikowana została również propozycja kalendarza turniejów klubowych na sezon 2020

Przypominamy również i zachęcamy do przekazania 1% podatku w rozliczeniu za ubiegły rok na konto fundacji. Pozyskane środki trafią na cele dobroczynne, a część środków przekazana zostanie na cele statutowe naszego klubu m.in. na reprezentacje klubu. Więcej informacji oraz wzór do wypełnienia deklaracji na stronie klubowej w zakładce Członkostwo/Przekaż 1%. W imieniu Fundacji oraz Łódź Open Golf Club serdecznie dziękujemy za wsparcie.

 

Dziękujemy wszystkim za obecność i aktywny udział w zebraniu i życzymy wielu golfowych sukcesów w nadchodzącym sezonie!