Jeśli nasza idea, działania i cele są Państwu bliskie i chcieliby Państwo wesprzeć naszą działalność, uprzejmie informujemy o możliwości dokonania darowizny, która posłuży realizacji celów statutowych  Łódź Open Golf Club.

W tym celu należy dokonać wpłaty na konto bankowe:

 Nr konta bankowego
Łódź Open Golf Club
44 1240 3028 1111 0010 6747 8625

w tytule przelewu wpisując „Darowizna na cele statutowe ŁOGC”.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.