CZŁONKOSTWO 2024

450 zł – dorośli 27-65 lat
400 zł – seniorzy 65+
250zł – młodzież 19-26 lat
150zł – juniorzy do 18 lat
0 zł – dzieci członków klubu do 12 lat

Składka roczna obejmuje:

Członkostwo w Łódź Open Golf Club
Członkostwo w PZG wraz z ubezpieczeniem OC i NNW
Prowadzenie karty HCP

Prenumerata Magazynu Golf&Roll 2024
w prezencie od klubu!!!

Aby przystąpić do klubu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

oraz dokonać wpłaty na konto klubowe podane poniżej:

Nr konta bankowego
Łódź Open Golf Club
44 1240 3028 1111 0010 6747 8625

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN CZŁONKOWSKI

  1. Członkiem klubu jest osoba, która wypełniła formularz* oraz wniosła stosowną wpłatę na dany rok zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie klubowej. *(formularz dotyczy osób niebędących członkami klubu w poprzednim sezonie).
  2. Osoby, które wcześniej należały do innych klubów muszą potwierdzić przejście do nowego klubu odpowiadając na maila wysłanego automatycznie przez system administracyjny PZG.
  3. Składka członkowska jest opłatą  jednorazową i obowiązuje od momentu dokonania wpłaty do końca danego roku kalendarzowego.
  4. Wpływy ze składek członkowskich przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych klubu Łódź Open Golf Club.
  5. Roczna prenumerata magazynu Golf&Roll obejmuje osoby, które zapisały się do klubu przed końcem marca danego roku, którego członkostwo dotyczy.