CZŁONKOSTWO 2019

300 zł – dorośli
200 zł – juniorzy/studenci*
0 zł – dzieci członków klubu do lat 12

Składka roczna obejmuje:

Członkostwo w Łódź Open Golf Club
Członkostwo w PZG
Prowadzenie karty HCP

Prenumerata Magazynu Golf&Roll 2019
w prezencie od klubu!!!

Aby przystąpić do klubu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

oraz dokonać wpłaty na konto klubowe podane poniżej:

Nr konta bankowego
Łódź Open Golf Club
44 1240 3028 1111 0010 6747 8625

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN CZŁONKOWSKI

  1. Członkiem klubu jest osoba, która wypełniła formularz oraz wniosła stosowna wpłatę na dany rok zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie klubowej.
  2. Osoby, które wcześniej należały do innych klubów muszą potwierdzić przejście do nowego klubu odpowiadając na maila wysłanego automatycznie przez system administracyjny PZG.
  3. Składka członkowska jest opłatą  jednorazową i obowiązuje od momentu dokonania wpłaty do marca następnego roku.
  4. Wpływy ze składek członkowskich przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych klubu Łódź Open Golf Club.
  5. Juniorzy/studenci to opłata dla uczniów szkół oraz studentów, którzy w momencie wykupienia członkostwa przedstawią aktualną legitymację studencką wraz z pieczątką na dany semestr i jednocześnie nie przekroczyli 26 roku życia.
  6. Roczna prenumerata magazynu Golf&Roll obejmuje osoby, które  zapisały się do klubu przed końcem marca danego roku, którego członkostwo dotyczy.

Po dokonaniu zgłoszenia każdy członek klubu otrzyma dostęp do panelu dyskusyjnego ŁOGC.