1. Turniej rozgrywany jest na polu golfowym Amber Baltic GC.
 2. Mistrzostwa rozgrywane są w formacie Stroke Play Brutto i Netto.
 3. W przypadku remisu w formacie Stroke Play Brutto o zajęciu 1 miejsca decyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według wyniku na danym dołku. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku i z tym samym wynikiem, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy. O miejscu 2 i 3 rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy, pozostałe miejsce będą przyznawane ex aequo.
  W przypadku remisu w formacie Stroke Play Netto decyduje niższy HCP graczy.
 1. Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze brutto i netto. Nagrody przyznawane będą wg listy zamieszczonej na stronie lodzopengolf.pl w aktualnościach.
 2. Zawodnik nagrodzony w kategorii brutto nie otrzymuje nagrody w kategorii netto.
 3. Tytuł Mistrza Klubu oraz Mistrzyni Klubu przyznany będzie najlepszym reprezentantom ŁOGC.
 4. W zależności od ilości osób biorących udział w turnieju istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych konkursów:

Nearest to the pin              Longest Drive

 1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie rejestracji na stronie PZG do dnia 05.07.2018 do godziny 18:00. Opłaty przyjmowane będą w gotówce, na miejscu przed turniejem do godziny 10:30. Wpływy z turnieju przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych klubu Łódź Open Golf Club.
 1. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany daty, godziny oraz ilości rozgrywanych dołków lub jeśli będzie to konieczne Reguł Lokalnych.

Reguły Turnieju

 1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.
 2. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
 3. W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.
 4. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.
 5. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.
 6. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.
 7. Dozwolone jest używanie melexów podczas Turnieju.
 8. Starty z tee; kobiety i juniorzy do lat 12 czerwone, mężczyźni: żółte.
 9. W trakcie trwania Turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu.
 10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.