Z początkiem nowego sezonu golfowe, tj. 1 kwietnia 2019 r., PZG wprowadza opłaty z tytułu eksploatacji Modułu Turniejowego systemu PZG Eagle 2.0 przez Organizatorów Turniejów Golfowych. 

Środki wygenerowane z opłat zasilą Fundusz Rozwoju Systemu Eagle. Celem funduszu jest finansowanie rozwoju i utrzymania infrastruktury informatycznej PZG, zapewnienie najwyższego standardu usług informatycznych świadczonych przez PZG na rzecz Organizatorów Turniejów oraz prowadzenie obsługi klienta również w weekendy i dni wolne od pracy.

INFORMACJA O OPŁATACH PZG