Prezes Zarządu
Andrzej Lewandowski
Członek Zarządu
Dariusz Grałka
Członek Zarządu
Joanna Kolińska
Członek Zarządu
Oskar Kaźmierczak
Członek Zarządu
Paweł Polak
Komisja Rewizyjna - Przewodniczący
Marek Chwiejczak
Komisja Rewizyjna
Michał Binkowski
Komisja Rewizyjna
Magdalena Podsędek-Potrzebowska