Prezes Zarządu
Andrzej Lewandowski
Członek Zarządu
Dariusz Grałka
Członek Zarządu
Joanna Kolińska
Członek Zarządu
Oskar Kaźmierczak
Członek Zarządu
Paweł Polak
Komisja Rewizyjna - Przewodnicząca
Magdalena Podsędek-Potrzebowska
Komisja Rewizyjna
Piotr Bednarek
Komisja Rewizyjna
Michał Binkowski