1. Nagrody ufundowane przez sponsorów przyznawane będą wg listy zamieszczonej na stronie lodzopengolf.pl w aktualnościach. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii zamknięcia turnieju połączonej z wręczeniem nagród. Nagroda nieodebrana przechodzi do puli kolejnego turnieju.

2. Zawody Pucharu Łodzi rozgrywane będą w dwóch kategoriach, w formacie Stroke Play Brutto oraz Stableford Netto z pełnego HCP PZG bez podziału na grupy HCP.

3. Podczas każdego z turniejów nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze w obu kategoriach.

4. W poszczególnych rundach cyklu w przypadku remisu w formacie Stroke Play Brutto o zajęciu 1 miejsca decyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według wyniku na danym dołku. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na tym samym dołku i z tym samym wynikiem o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy. O miejscu 2 i 3 rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek rundy, pozostałe miejsce będą przyznawane ex aequo.

W przypadku remisu w formacie Stableford Netto o zajęciu miejsca decyduje niższy, dokładny współczynnik HCP PZG graczy. W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia o 3 pierwszych miejscach zadecyduje dogrywka, pozostałe miejsca będą przyznawane ex aequo.

5. Puchar otrzymuje najlepszy zawodnik z trzech rund cyklu. W przypadku remisu decyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju.

6. Zwycięzcy cyklu otrzymają również voucher dofinansowujący najbliższy, zagraniczny wyjazd klubowy.

7. Dodatkowy puchar wręczony zostanie najlepszemu Łodzianinowi oraz mieszkańcowi Województwa Łódzkiego.

8. Ponadto firma DE KOR ufundowała puchary dla 3 zawodników, którzy zdobędą największą ilość punktów ze wszystkich rund cyklu w kategorii Stableford Netto OPEN.

9. W zależności od ilości osób startujących w turnieju istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych konkursów:

Nearest to the pin              Longest Drive

10. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie rejestracji na stronie PZG oraz wniesienie wpłaty w gotówce, na miejscu u organizatora turnieju najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju. Wpływy z turnieju przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych klubu Łódź Open Golf Club.

11. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany daty, godziny oraz ilości rozgrywanych dołków lub jeśli będzie to konieczne Reguł Lokalnych.

Reguły Turnieju

1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

3.W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

4. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

5. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

6. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru, jest to zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

7. Dozwolone jest używanie melexów podczas Turnieju.

8. Starty z tee; kobiety i juniorzy do lat 12 czerwone, mężczyźni: żółte.

9. Protest może być zgłaszany do 15 minut po ogłoszeniu wyników.

10. Wszystkich graczy obowiązują aktualne rekomendacje PZG w zakresie procedur sanitarnych i zasad uprawiania golfa w czasie pandemii.