1. Nagrody z okazji 20-lecia firmy OPTOTON.pl przyznawane będą w kategorii Stableford Netto – 3/4 HCP – OPEN wg listy zamieszczonej w aktualnościach.

2. Zawody Pucharu Łodzi rozgrywane będą w formacie Stableford Netto 3/4 HCP jako kategoria główna z podziałem na grupy HCP PZG:

  • 0-18
  • 18,1-36
  • 36,1-54

3. W poszczególnych rundach prowadzona będzie klasyfikacja Stroke Play Brutto jako kategoria dodatkowa.

4. Podczas każdego z turniejów nagrodzeni zostaną najlepsi gracze z poszczególnych grup HCP oraz najlepszy gracz Stroke Play Brutto.

5. W przypadku remisu w formacie Stableford w poszczególnych rundach cyklu o zajęciu miejsca decyduje niższy współczynnik HCP PZG. W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka, pozostałe miejsca będą przyznawane ex aequo. W przypadku remisu w formacie Stroke Play Brutto o pierwszym miejscu decyduje dogrywka, pozostałe miejsce będą przyznawane ex aequo.

6. Puchar otrzymuje najlepszy zawodnik z trzech rund cyklu. W przypadku remisu, rozstrzygnie dogrywka na wyznaczonych dołkach do nagłej śmierci.

7. W zależności od ilości osób startujących w turnieju istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych konkursów:           

Nearest to the pin              Longest Drive

8. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie rejestracji na stronie PZG oraz wniesienie wpłaty na konto klubowe podane w informacjach ogólnych na stronie www.lodzopengolf.pl. Wpływy z turnieju przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych klubu Łódź Open Golf Club.

Reguły Turnieju

1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

3.W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

4. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

5.Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

6.Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

7. Zabronione jest używanie melexów podczas Turnieju. Od tej reguły w szczególnych przypadkach można zastosować odstępstwo za zezwoleniem Komitetu Organizacyjnego Turnieju.

8. Starty z tee; kobiety i juniorzy do lat 12 czerwone, mężczyźni: żółte