Z początkiem nowego sezonu golfowe, tj. 1 kwietnia 2019 r., PZG wprowadza opłaty z tytułu eksploatacji Modułu Turniejowego systemu PZG Eagle 2.0 przez Organizatorów Turniejów Golfowych.